Swedbag FileCentral

Skicka filer till Swedbag

Klicka "Välj fil" och sök reda på den fil du vill skicka till oss.
Största storleken är; 1000MB.

Välj filer att skicka

Mottagare

Avsändare

Meddelande (valfritt)