Villkor

Följande villkor gäller för användning av tjänsten FileCentral ("Tjänsten") från Braxo AB ("Braxo"). Genom att använda tjänsten visar du att du accepterar dessa villkor. Braxo äger rätt att göra förändringar i dessa villkor vid behov.

Om tjänsten

Genom att registrera sig och verifiera sin mejladress kan en användare ("Användaren") skapa ett konto i Tjänsten. Detta konto kan sedan användas för att skicka filer till en eller flera mottagare genom att ett mejl skickas till mottagaren med en länk till filen som lagras på Braxo's servrar. Genom att klicka på länken kan mottagaren ladda ned filen. All information i Tjänsten lagras på utrustning placerad inom EU.

Användarens ansvar

Användarens filer

De filer som Användaren skickar via Tjänsten tillhör Användaren. Användaren ansvarar för att denna har rätt att inneha och använda filerna. Braxo hanterar dessa som konfidentiell information och gör inte anspråk på några rättigheter kopplade till filerna. För filer som innehåller personuppgifter ska Användaren tillse att de villkor som gäller för Tjänsten överensstämmer med kraven på hantering av de aktuella personuppgifterna.

Personuppgifter

Vi respekterar våra Användares integritet och hämtar aldrig in mer uppgifter om Användaren än vad som krävs för användning av Tjänsten samt eventuell debitering för denna. Vi hanterar alltid personuppgifter som konfidentiell information.

I de fall vi använder underleverantörer garanterar vi att det alltid finns ett personuppgiftsbiträdesavtal (eng. "Data Processing Agreement") tecknat med underleverantören.

All personal som arbetar med tjänsten utbildas i hantering av, och sekretess runt, personuppgifter.

Vid intrång, eller misstanke om intrång, anmäls intrånget till Datainspektionen inom 72 timmar.

Säkerhet och sekretess

Tjänsten är utformad för att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för konfidentiell information:

Tjänsten drivs på utrustning placerad i datahallar inom EU med skalskydd och åtkomstkontroll. Endast behörig personal kan logga in på de servrar som används för Tjänsten. Tekniska loggar, som kan innehålla personuppgifter i form av ip-adresser och mejladresser, raderas automatiskt inom 30 dagar.

Cookies / kakor

En så kallad "cookie" är information som skickas till och sparas på er dator när ni besöker Tjänsten. Webbläsaren kan konfigureras så att sådana cookies ej tas emot. Funktionalitet i Tjänsten kräver dock hantering av cookies för att fungera, t.ex. inloggning. Vi använder inte cookies för att samla in personlig information.

Google Analytics

Braxo använder Google Analytics för trafikmätningar för Tjänsten och för detta används också cookies. Läs mer om vad Google samlar in för uppgifter och hur dessa används.

Meddelanden

Braxo äger rätt att skicka information relaterad till Tjänsten via mejl till Användaren.

Avslut

Användaren kan när som helst avsluta sitt konto i Tjänsten varvid all information om Användaren och Användarens kontouppgifter och filer då raderas automatiskt. Om Användaren haft en betald version av tjänsten sparas de underlag som krävs i enlighet med bokföringslagen.

Braxo äger rätt att avsluta en Användares konto om detta är ett gratiskonto och den förflutna tiden sedan Användarens senaste inloggning i tjänsten uppgår till minst 365 dagar.

Braxo äger rätt att avsluta en Användares konto med omedelbar verkan om Användaren inte följer dessa villkor.

Ansvarsfrihet

Tjänsten tillhandahålles i befintligt skick utan någon som helst garanti avseende dess funktion eller korrekthet. All användning sker på egen risk och Braxo frånskriver sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning av Tjänsten. Tjänsten ska inte ses som en backup och Braxo ansvarar inte för eventuell förlust av data i samband med användandet av Tjänsten.